ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز EXTENDED RELEASE Estradiol 100 mcg/24h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Estradiol 100 mcg/24h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE

کد دارو (drug code): 87431059

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Estradiol 100 mcg/24h

شکل دارویی (dosage form): PATCH, EXTENDED RELEASE

راه مصرف (route of admin): TRANSDERMAL

دسته دارو (ATC Code): G03CA03

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz