ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز EXTENDED RELEASE Scopolamine 1 mg/72h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Scopolamine 1 mg/72h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE

کد دارو (drug code): 87432501

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Scopolamine 1 mg/72h

شکل دارویی (dosage form): PATCH, EXTENDED RELEASE

راه مصرف (route of admin): TRANSDERMAL

دسته دارو (ATC Code): N05CM05

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz