ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز GEL Artificial Tears + مشخصات کامل

نحوه مصرف Artificial Tears به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL

کد دارو (drug code): 87430266

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Artificial Tears

شکل دارویی (dosage form): GEL

راه مصرف (route of admin): OPHTHALMIC

دسته دارو (ATC Code): S01XA20

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz