ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز GEL Diclofenac Diethylammonium Salt Eq To diclofenac s 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Diclofenac Diethylammonium Salt Eq To diclofenac s 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL

کد دارو (drug code): 87430872

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Diclofenac Diethylammonium Salt Eq To diclofenac s 1%

شکل دارویی (dosage form): GEL

راه مصرف (route of admin): TOPICAL

دسته دارو (ATC Code): M02AA15

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz