ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز GEL Erythromycin 4% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Erythromycin 4% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL

کد دارو (drug code): 87431046

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Erythromycin 4%

شکل دارویی (dosage form): GEL

راه مصرف (route of admin): TOPICAL

دسته دارو (ATC Code): D10AF02

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz