ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز GEL Erythromycin/Benzoyl peroxide 3/5 % + مشخصات کامل

نحوه مصرف Erythromycin/Benzoyl peroxide 3/5 % به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL

کد دارو (drug code): 87431050

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Erythromycin/Benzoyl peroxide 3/5 %

شکل دارویی (dosage form): GEL

راه مصرف (route of admin): TOPICAL

دسته دارو (ATC Code): D10AF52

توضیحات کامل (Full Description): Erythromycin 3% + Benzoyl Peroxide 5%

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz