ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز GEL Estradiol 500 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Estradiol 500 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL

کد دارو (drug code): 87431063

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Estradiol 500 mcg

شکل دارویی (dosage form): GEL

راه مصرف (route of admin): TOPICAL

دسته دارو (ATC Code): G03CA03

توضیحات کامل (Full Description): Estrogen replacement therapywith Turner syndrome

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz