ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز GEL Finasteride %1 + مشخصات کامل

نحوه مصرف Finasteride %1 به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL

کد دارو (drug code): 87431146

تاریخ (date): 1392/03/11

نام دارو (drug name): Finasteride %1

شکل دارویی (dosage form): GEL

راه مصرف (route of admin): TOPICAL

دسته دارو (ATC Code): D11AX10

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz