ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز IMPLANT Goserelin 3.6mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Goserelin 3.6mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات IMPLANT

کد دارو (drug code): 87431299

تاریخ (date): 1391/12/23

نام دارو (drug name): Goserelin 3.6mg

شکل دارویی (dosage form): IMPLANT

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): L02AE03

توضیحات کامل (Full Description): As Acetate

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz