ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز IMPLANT Levonorgestrel 75 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Levonorgestrel 75 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات IMPLANT

کد دارو (drug code): 87431634

تاریخ (date): 1390/1/29

نام دارو (drug name): Levonorgestrel 75 mg

شکل دارویی (dosage form): IMPLANT

راه مصرف (route of admin): TRANSDERMAL

دسته دارو (ATC Code): G03AC03

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): 2 X 75 mg به شرط تولید داخل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz