ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INHALANT Nitrous Oxide    + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitrous Oxide    به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALANT

کد دارو (drug code): 87432023

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Nitrous Oxide   

شکل دارویی (dosage form): INHALANT

راه مصرف (route of admin): RESPIRATORY

دسته دارو (ATC Code): N01AX13

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي با دسترسي خاص

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz