ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INHALER Amyl Nitrite + مشخصات کامل

نحوه مصرف Amyl Nitrite به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER

کد دارو (drug code): 87430222

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Amyl Nitrite

شکل دارویی (dosage form): INHALER

راه مصرف (route of admin): RESPIRATORY

دسته دارو (ATC Code): V03AB22

توضیحات کامل (Full Description): Treatment of cyanide poisoning

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي خاص (orphan)

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz