ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INHALER Beclomethasone Dipropionate 50 mcg/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Beclomethasone Dipropionate 50 mcg/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER

کد دارو (drug code): 87430337

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Beclomethasone Dipropionate 50 mcg/dose

شکل دارویی (dosage form): INHALER

راه مصرف (route of admin): RESPIRATORY

دسته دارو (ATC Code): R03BA01

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz