ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INHALER Cromolyn Sodium 20 mg/capsule + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cromolyn Sodium 20 mg/capsule به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER

کد دارو (drug code): 87430752

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Cromolyn Sodium 20 mg/capsule

شکل دارویی (dosage form): INHALER

راه مصرف (route of admin): RESPIRATORY

دسته دارو (ATC Code): R03BC01

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz