ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INHALER Krypton [81mKr] Gas 4 mCi + مشخصات کامل

نحوه مصرف Krypton [81mKr] Gas 4 mCi به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER

کد دارو (drug code): 87431567

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Krypton [81mKr] Gas 4 mCi

شکل دارویی (dosage form): INHALER

راه مصرف (route of admin): RESPIRATORY

دسته دارو (ATC Code): V09EX01

توضیحات کامل (Full Description): **Generator**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست راديو داروها


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz