ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INHALER Nitrous Oxide 1000 PPM + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitrous Oxide 1000 PPM به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER

کد دارو (drug code): 87432022

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Nitrous Oxide 1000 PPM

شکل دارویی (dosage form): INHALER

راه مصرف (route of admin): RESPIRATORY

دسته دارو (ATC Code): N01AX13

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي با دسترسي خاص

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz