ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INHALER Zanamivir 5 mg/Blister + مشخصات کامل

نحوه مصرف Zanamivir 5 mg/Blister به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER

کد دارو (drug code): 87432975

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Zanamivir 5 mg/Blister

شکل دارویی (dosage form): INHALER

راه مصرف (route of admin): RESPIRATORY

دسته دارو (ATC Code): J05AH01

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz