ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Alteplase 20 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Alteplase 20 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER

کد دارو (drug code): 87430136

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Alteplase 20 mg

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): B01AD02

توضیحات کامل (Full Description): intraventricular hemorrhage associated with intracerebral hemorrhage

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي خاص (orphan)

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz