ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Anti – D Immunoglobulin 250 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Anti – D Immunoglobulin 250 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED

کد دارو (drug code): 87430226

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Anti – D Immunoglobulin 250 mcg

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED

راه مصرف (route of admin): INTRAMUSCULAR

دسته دارو (ATC Code): J06BB01

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz