ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Artisunate 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Artisunate 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87430269

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Artisunate 200 mg

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): P01BE03

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي با دسترسي خاص.فقط در اختيار معاونت سلامت قرار گيرد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz