ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Basiliximab 20mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Basiliximab 20mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER

کد دارو (drug code): 87430331

تاریخ (date): 1391/12/23

نام دارو (drug name): Basiliximab 20mg

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): L04AC02

توضیحات کامل (Full Description): به شرط تولید داخل کشور از ابتدا

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz