ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Bovactant 50 mg/1.2ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Bovactant 50 mg/1.2ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87430406

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Bovactant 50 mg/1.2ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): INTRATRACHEAL

دسته دارو (ATC Code): R07AA30

توضیحات کامل (Full Description): Treatment of full-term newborn infants with respiratory failure caused by meconium aspiration syndrome, persistent pulmonary hypertension of the newborn, or pneumonia and sepsis.

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz