ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Bupivacaine Hydrochloride      0.5%, 20ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Bupivacaine Hydrochloride      0.5%, 20ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87430429

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Bupivacaine Hydrochloride      0.5%, 20ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): N01BB01

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz