ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Calcitonin 50 IU/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Calcitonin 50 IU/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87430461

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Calcitonin 50 IU/ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): H05BA03

توضیحات کامل (Full Description): Treatment of symptomatic Paget’s disease

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz