ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Calcitriol 2 mcg/ml, 1ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Calcitriol 2 mcg/ml, 1ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87430467

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Calcitriol 2 mcg/ml, 1ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): A11CC04

توضیحات کامل (Full Description): در بیمارستانهای دارای مراکز فوق تخصصی کلیه و غدد

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي با دسترسي خاص

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz