ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Carboprost 250 mcg/ml, 1ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Carboprost 250 mcg/ml, 1ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87430502

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Carboprost 250 mcg/ml, 1ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): G02AD04

توضیحات کامل (Full Description): **(As Tromethamine)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz