ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Ceftriaxone 2 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ceftriaxone 2 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER

کد دارو (drug code): 87430543

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Ceftriaxone 2 g

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): J01DD04

توضیحات کامل (Full Description): **(As Sodium)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz