ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Cetrorelix 3 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cetrorelix 3 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER

کد دارو (drug code): 87430561

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Cetrorelix 3 mg

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): H01CC02

توضیحات کامل (Full Description): **(As Acetate)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz