ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Chorionic Gonadotrophin (Human) 500 U + مشخصات کامل

نحوه مصرف Chorionic Gonadotrophin (Human) 500 U به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER

کد دارو (drug code): 87430598

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Chorionic Gonadotrophin (Human) 500 U

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): G03GA01

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz