ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Ciprofloxacin 400 mg/200ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ciprofloxacin 400 mg/200ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87430627

تاریخ (date): 1392/5/29

نام دارو (drug name): Ciprofloxacin 400 mg/200ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): INTRAVENOUS DRIP

دسته دارو (ATC Code): J01MA02

توضیحات کامل (Full Description): **(As Lacate)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz