ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز FOR SOLUTION Co-amoxiclav 500/100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Co-amoxiclav 500/100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION

کد دارو (drug code): 87430721

تاریخ (date): 1392/03/21

نام دارو (drug name): Co-amoxiclav 500/100 mg

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): J01CR02

توضیحات کامل (Full Description): Amoxicillin(as sodium)500mg+Clavulanic acid(as potassium)100mg

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz