ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Conjugated Estrogens 5 mg/ml, 5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Conjugated Estrogens 5 mg/ml, 5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87430731

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Conjugated Estrogens 5 mg/ml, 5ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): G03CA57

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz