ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Cytarabine 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cytarabine 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER,

کد دارو (drug code): 87430771

تاریخ (date): 1391/07/25

نام دارو (drug name): Cytarabine 500 mg

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER,

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): L01BC01

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz