ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Desoxycorticosterone Acetate 5 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Desoxycorticosterone Acetate 5 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87430817

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Desoxycorticosterone Acetate 5 mg/ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): H02AA03

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz