ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Diphteria Antitoxin Equine + مشخصات کامل

نحوه مصرف Diphteria Antitoxin Equine به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87430922

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Diphteria Antitoxin Equine

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): J06AA01

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz