ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Doxorubicin Hydrochloride 2 mg/ml, 10ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Doxorubicin Hydrochloride 2 mg/ml, 10ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, LIPOSOMAL

کد دارو (drug code): 87430957

تاریخ (date): 1389/6/15

نام دارو (drug name): Doxorubicin Hydrochloride 2 mg/ml, 10ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, LIPOSOMAL

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): L01DB01

توضیحات کامل (Full Description): Non-Pegylated

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz