ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Edetate Disodium   150 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Edetate Disodium   150 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87430980

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Edetate Disodium   150 mg/ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): V03AB03

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz