ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Epirubicin Hydrochloride 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Epirubicin Hydrochloride 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER

کد دارو (drug code): 87431014

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Epirubicin Hydrochloride 50 mg

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): L01DB03

توضیحات کامل (Full Description): Treatment of breast cancer.

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz