ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Epoetin 10000 U/ ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Epoetin 10000 U/ ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87431018

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Epoetin 10000 U/ ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): B03XA01

توضیحات کامل (Full Description): Erythropoietin, Treatment of anemia associated with HIV infection

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz