ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Erythropoeitin 4000 U/0.4ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Erythropoeitin 4000 U/0.4ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87431051

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Erythropoeitin 4000 U/0.4ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): B03XA01

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz