ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Etanercept 25 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Etanercept 25 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER

کد دارو (drug code): 87431073

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Etanercept 25 mg

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): L04AA11

توضیحات کامل (Full Description): Reduction in signs and symptoms of moderately to severely active polyarticular-course juvenile rheumatoid arthritis in patients who have had an inadequate response to one or more disease-modifying anti-rheumatic drugs.

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz