ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Etomidate   2 mg/ml, 10ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Etomidate   2 mg/ml, 10ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87431091

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Etomidate   2 mg/ml, 10ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): N01AX07

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz