ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز FOR SOLUTION Factor VII 600 U + مشخصات کامل

نحوه مصرف Factor VII 600 U به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, For SOLUTION

کد دارو (drug code): 87431105

تاریخ (date): 1389/11/18

نام دارو (drug name): Factor VII 600 U

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER, For SOLUTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): B02BD05

توضیحات کامل (Full Description): Human Coagulation factor VII ( IV Injection)

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz