ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Flupenthixol Decanoate 20 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Flupenthixol Decanoate 20 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87431186

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Flupenthixol Decanoate 20 mg/ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): N05AF01

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz