ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Follitropin Alfa 600 U/ml, 1.5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Follitropin Alfa 600 U/ml, 1.5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87431204

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Follitropin Alfa 600 U/ml, 1.5ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): G03GA05

توضیحات کامل (Full Description): Recombinant- Prefilled Disposable Pen

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz