ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Ganciclovir 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ganciclovir 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED

کد دارو (drug code): 87431244

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Ganciclovir 500 mg

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): J05AB06

توضیحات کامل (Full Description): Treatment of acute herpetic keratitis (dendritic and geographic ulcers)

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz