ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Gentamicin 40 mg/ml, 1ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Gentamicin 40 mg/ml, 1ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87431261

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Gentamicin 40 mg/ml, 1ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): J01GB03

توضیحات کامل (Full Description): **(As Sulfate)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz