ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Gonadorelin Acetate 3.2 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Gonadorelin Acetate 3.2 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER

کد دارو (drug code): 87431298

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Gonadorelin Acetate 3.2 mg

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): H01CA01

توضیحات کامل (Full Description): For induction of ovulation in women with hypothalamic amenorrhea due to a deficiency or absence in the quantity or pulse pattern of endogenous GnRH secretion.

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz