ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Hydrocortisone * 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Hydrocortisone * 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER,

کد دارو (drug code): 87431352

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Hydrocortisone * 100 mg

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER,

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): H02AB09

توضیحات کامل (Full Description): **(As Sodium succinate)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz