ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Immune Globulin + مشخصات کامل

نحوه مصرف Immune Globulin به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED

کد دارو (drug code): 87431412

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Immune Globulin

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): J06BA02

توضیحات کامل (Full Description): Treatment of multifocal motor neuropathy, Guillain Barre Syndrome, polymyositis/dermatomyositis

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz